16.10.2019

Съобщение относно осигуряване на транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден - 27.10.2019 г.

По време на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Община Мъглиж осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, при заявка на следните адреси и  телефони:

      1.  От  21.10.2019 г.  до 26.10.2019 г. (включително):

- на телефон:  04321 / 3328  от 8:30 ч. до 17:00 ч.

- на адрес: гр. Мъглиж, пл. «Трети март» № 32 - партер, при оперативен дежурен.

     2. От 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч. във всяко кметство и  при кметски наместник на територията на община Мъглиж.

     3. В изборния ден - 27.10.2019 г.:

- на телефон: 0885 332243 от 7:00 ч. до 20:00 ч.

- на адрес: гр. Мъглиж, пл. «Трети март» № 32 - партер, при оперативен дежурен.

14.10.2019

Съобщение

ОИК Мъглиж уведомява всички заинтересовани, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе на 19.10.2019 г. от  10:00 часа в залата на Пенсионерски клуб „Мъдрост" в гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32.

За членовете на СИК е осигурен транспорт, който ще се осъществи по следния начин до град Мъглиж:

 1. с. Тулово - автоспирка (на главния път) в 9:30 часа
 2. с. Ягода – автоспирка – център (Автогарата) в 9:00 часа
 3. с. Шаново - спирка (до пенсионерски клуб) в 9:15 часа
 4. с. Юлиево - автоспирка (център) в 9:30 часа
 5. с. Дъбово - автоспирка (център) в 9:00 часа
 6. с. Ветрен - пред читалището в 9.15 часа
 7. с. Зимница - автоспирка (център) в 9:30 часа

След приключване на обучението всички членове на СИК ще бъдат транспортирани с автобусите до съответното населено място.

19.09.2019

Съобщение

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК. Всички листи могат да бъдат в една таблица, разделени за всеки вид избор.

25.01.2021

Съобщение

На 25.01.2021 г. от 16.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Мъглиж.

19.01.2021

Съобщение

На 19.01.2021 г. от 15.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Мъглиж.

08.09.2020

Съобщение

На 08.09.2020 г. от 12.00 часа ще се проведе извънредно заседание на ОИК Мъглиж.

11.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 11.11.2019 г. от 16.30 часа

02.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 01.11.2019 г. от 14.00 часа

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 01.11.2019 г. от 14.00 часа

31.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 31.10.2019 г. от 16.00 часа.

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 29.10.2019 г. от 16.00 часа.

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 25.10.2019 г. от 16.00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 24.10.2019 г. от 16.00 часа.

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 23.10.2019 г. от 16.00 часа

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 22.10.2019 г. от 16.00 часа.

21.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 21.10.2019 г. от 16.00 часа.

19.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 19.10.2019 г. от 16.00 часа

16.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 16.10.2019 г. от 16.00 часа.

15.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 15.10.2019 г. от 16.00 часа.

14.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглижш ще се проведе на 14.10.2019 г. от 16.00 часа.

08.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 08.10.2019 г. от 16.00 часа

04.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 04.10.2019 г. от 16.00 часа.

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 13 ч. на 30.09.2019 г.

26.09.2019

Съобщение

Подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес съобразно разпоредбите на чл.36, ал.1 и 2 се извършва в срок до 12.10.2019 г. (събота)

Чл. 36.  (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

(2) При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца (до 26.04.2019 г.) преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.

25.09.2019

Съобщение

На 25.09.2019 г. в 16.00 часа в в залата на ОИК Мъглиж, находяща се на третия етаж в общинска администрация Мъглиж, ще се проведе публичното теглене на жребий за определяне на редът за участие в диспутите в програмите на регионален радиоценът на БНР на регистрираните в ОИК Мъглиж за участие в изборите за общински съветници и кметове партии и коалиции.

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 25.09.2019 г.

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 17 ч. на 24.09.2019 г.

24.09.2019

Съобщение

Съобщение относно осигуряване публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания

С цел да подпомогне всички участници да спазят законовите си задължения във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Сметната палата е изготвила брошура, която може да изтеглите от ТУК или да получите на място в ОИК.  

24.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МЪГЛИЖ желае да напомни на всички партии, коалиции и иниацитивни комитети, че срока за подаване на кандидатските им листи изтича днес (24.09.2019.) в 17,00 ч.

22.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 22.09.2019 г.

21.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 21.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 17 ч. на 16.09.2019 г.

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 15.09.2019 г.

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 14.09.2019 г.

12.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 12.09.2019 г.

11.09.2019

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси от някои общински избирателни комисии и от представители на партии и коалиции Ви уведомяваме за следното:

 1. Партиите и коалициите в ЦИК, могат да подават заявления за регистрация в ОИК за участие в изборите и преди датата на получаване в ОИК на списъка на регистрираните в ЦИК партии и коалиции ( по Хронограмата на ЦИК – 12 септември 2019 г.).
 2. Общинските избирателни комисии следва да регистрират (завеждат в регистъра на партиите/коалициите) представените от упълномощените представители на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК документи за регистрация в ОИК – заявления по образец и други, независимо че не се представят копия от решението и от удостоверението за регистрацията на партията или коалицията в ЦИК. В случаите когато не се представя решението или удостоверението от ЦИК, ОИК следва да извърши служебна справка (на интернет страницата на ЦИК се публикуват всички решения, включително се попълва регистър на партиите и коалициите, както и по запитване по телефон или по електронна поща).
11.09.2019

Съобщение относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

11.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 11.09.2019 г.

09.09.2019

Съобщение

ВАЖНО!!! ЗА ИНИЦИАТИЖНИТЕ КОМИТЕТИ!!!

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
09.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

На 04 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия Мъглиж започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Мъглиж.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Община Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, Заседателната зала

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

09.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе от 16 ч. на 09.09.2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 103-МИ / 08.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Господин Антонов Господинов – Кмет на Община Мъглиж

 • № 102-МИ / 11.11.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Мъглиж и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 101-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Мъглиж, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД ГРАО избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК след произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. (втори тур).

всички решения