21.12.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 21.12.2023 г. от 15:00 часа

02.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 02.11.2023 г. от 14:00 часа

31.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 31.10.2023 г. от 15:00 часа

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 27.10.2023 г. от 16:00 часа

26.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 26.10.2023 г. от 16:00 часа.

25.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 25.10.2023 г. от 15:00 часа.

21.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 21.10.2023 г. от 13:30 часа

21.10.2023

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Моля, изберете конкретния ден и час за присъединяване към обученията, като кликнете върху - 'Click here to join the meeting'!

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
1. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 353 234 923 897 
    Passcode: EWZ6ow 
2. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 764 785 407 
    Passcode: KHwBrL 
3. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 925 035 510 
    Passcode: P2afxk 
4. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 362 684 398 379 
    Passcode: QEatP9 
5. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 342 492 580 985 
    Passcode: LJzx2m 
6. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 338 384 937 46 
    Passcode: Wt2RBU 
7. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 360 863 499 707 
    Passcode: SZvKDj 
8. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 780 537 601 
    Passcode: YKJAXT 
9. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 384 101 028 204 
    Passcode: mu4ZzL 
10. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 317 314 062 653 
    Passcode: QXYGjC 
11. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 936 722 510 
    Passcode: PKYJFA 
12. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 318 086 235 475 
    Passcode: NuCWdQ 
13. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 328 327 545 831 
    Passcode: 2Nay82 
14. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 345 087 211 829 
    Passcode: iXSCey 
15. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 575 468 614 
    Passcode: keghro 
16. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 330 008 860 726 
    Passcode: 9c4JyS 
17. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 346 144 268 620 
    Passcode: GLYhG7 
18. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 092 895 938 
    Passcode: MRxnoR 
19. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 323 234 523 850 
    Passcode: rhpmv4 
20. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 398 168 282 046 
    Passcode: rhf3R4 
21. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 336 870 748 600 
    Passcode: HiRpRB 
22. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 037 192 38 
    Passcode: oNxNc2 
23. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 212 671 479 
    Passcode: MoFFyv 
24. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 393 693 344 100 
    Passcode: Dry5CX 
25. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 937 853 834 
    Passcode: JJjYSC 
26. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 373 658 124 13 
    Passcode: bcPdPa 
27. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 381 443 486 722 
    Passcode: tSaqVH 
28. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 315 301 573 022 
    Passcode: 4wopM2 
29. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 953 275 341 
    Passcode: 8mZvAP 
30. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 394 833 126 023 
    Passcode: 6mGzR8 
31. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 304 252 57 
    Passcode: JdAVzD 
32. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 219 525 726 
    Passcode: YVfMiz 
33. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 395 024 057 
    Passcode: ZSn6Tm 
34. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 390 211 947 905 
    Passcode: PLbw9d 
35. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 724 912 894 
    Passcode: Snu54Q 
36. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 321 921 910 724 
    Passcode: DFT7qQ 
37. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 220 102 507 
    Passcode: NP4QmD 
38. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 322 663 598 199 
    Passcode: SX3fg2 
39. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 352 277 023 399 
    Passcode: XnXaMb 
40. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 361 394 876 839 
    Passcode: CXPeBE 
41. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 341 739 232 635 
    Passcode: 6zPWJp 
20.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 20.10.2023 г. от 15:30 часа.

17.10.2023

Съобщение

ОДМВР - Стара Загора ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.


Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната
организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

 1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ – в периода от 24 до 28 октомври от 8.30 до 17.00 часа и на 29 октомври от 8.30 до 19.00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 28.10.2023 г. (събота) и на 29.10.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден - 29 октомври 2023 г.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската
администрация.

17.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 17.10.2023 г. от 15:30 часа.

16.10.2023

Съобщение

ОИК Мъглиж уведомява всички заинтересовани, че обучението на секционните избирателни комисии и подвижната секционна избирателна комисия ще се проведе на 21.10.2023г. /събота/ в Пенсионерски клуб „Мъдрост", в гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32, до сградата на общината, на две групи, както следва:

Първа група от 9:30 часа: 

242200001 – гр. Мъглиж

242200002 - гр. Мъглиж

242200003 - гр. Мъглиж

242200004 - гр. Мъглиж

242200005 – с. Ягода

242200006 – с. Ягода

242200007 – с. Ягода

242200008 – с. Шаново

 

Втора група от 11:30 часа: 

242200009 – с. Юлиево

242200010 – с- Дъбово

242200011 – с. Дъбово

242200012 – с. Тулово

242200013 – с. Тулово

242200014 – с. Ветрен

242200015 – с. Ветрен

242200016 – с. Зимница

242200017 - ПСИК.

13.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 13.10.2023 г. от 16:00 часа.

12.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 12.10.2023 г. от 15:30 часа.

11.10.2023

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД-09-308/11.10.2023 г. на кмета на Община Мъглиж, на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 2545-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК - Относно: гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Определена е избирателна секция № 242200016 - с. Зимница, НЧ "Напредък" за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Определени са следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборния ден на териториата на община Мъглиж, както следва:

Място/телефон за заявка на транспорт от избирателите:

- От 23.10.2023 г. до 28.10.2023 г. и при балотаж от 30.10.2023 г. до 05.11.2023 г. на тел. 04321/3328 от 08:00 ч. до 17:00 ч. и на адрес: гр. Мъглиж, пл. "Трети март" № 32 - партер при оператор сигурност;

- На 29.10.2023 г. и при балотаж на 05.11.2023 г. на тел 0885332243 от 8:00 ч. до 19:00 ч.

10.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

10.10.2023

ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г. (по чл.36, ал.1 и 2 от Изборния кодекс) – Пр. № 13-МИ

Заявленията  се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството или кметския наместник по настоящ адрес на лицето в срок до 14.10.2023 год. (вкл.).

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г. (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс) – Пр. № 17-МИ

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия в срок до 14.10.2023 год. (вкл.).

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден в срок до 23.10.2023 г. (вкл.).

06.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 06.10.2023 г. от 16:30 часа.

05.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 05.10.2023 г. от 16:30 часа.

03.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 03.10.2023г. от 16:30 часа.

30.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 30.09.2023г. от 16:30 часа

28.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 28.09.2023г. от 16:30 часа..

27.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 27.09.2023г. от 16:30 часа..

26.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 26.09.2023г. от 17:00 часа.

25.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 25.09.2023г. от 17.00 часа

19.09.2023

Съобщение

На 19 септември 2023 г. ОИК Мъглиж започва да приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. е до 17.00 ч. на 26 септември 2023 г.

18.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 18.09.2023г. от 17.10 часа.

17.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 17.09.2023г. от 16.30 часа.

16.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 16.09.2023г. от 17.00 часа

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 14.09.2023г. от 16.30 часа.

11.09.2023

Съобщение

Крайният срок за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е до 17.00 ч. на 18 септември 2023 г.

11.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Мъглиж ще се проведе на 12.09.2023г. от 16.30 часа

09.09.2023

Съобщение

Първото заседание на ОИК Мъглиж ще се проведе на 9.9.2023 от 14:00 часа

09.09.2023

Съобщение

Приемно време на ОИК - МЪГЛИЖ: 

Всеки календарен ден /от понеделник до неделя вкл./, от 9.00 часа до 17.00 часа!

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-МИ / 21.12.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Мъглиж и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на ПП ГЕРБ.

 • № 132-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЮЛИЕВО

 • № 131-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗИМНИЦА

всички решения